Hoopers

Bij Hoopers is het de bedoeling dat de hond een parcours afgelegd door hoopers, tunnels en om tonnen. Wij volgen de methode van Hoopers Nederland hetgeen betekent dat de handler op 1 plek blijft staan.
Bij Hoopers Nederland worden de hindernissen dusdanig aangeleerd, dat de handler op afstand de hond kan dirigeren langs en door de hindernissen. Hoopers is een volwaardige sport, maar kan ook worden gebruikt om jonge honden voor te bereiden op behendigheid en het is tevens een prachtige sport voor honden die door ouderdom of blessures niet meer kunnen deelnemen aan behendigheid. De minimale lichamelijke belasting bij Hoopers maakt het een sport voor alle honden in alle leeftijden.