Examens

Wat is er nu leuker om alle inspanningen die je samen met je hond gedaan, terug te zien in een diploma?!

Eenieder kan zich aanmelden voor een examen; ook oud-cursisten zijn van harte welkom. Gezien de aard van de oefeningen tijdens het examen, kan de beoordeling pas plaats vinden indien er minimaal 3 combinaties per onderdeel zijn aangemeld. Voor de HCG-examens geldt dat ze starten bij I; je kan pas deelnemen aan HCG II en III indien je de voorgaande examens hebt gehaald. Opgave kan per mail. De kosten zijn € 7,50 per deelname.

 

HC Chimié Gehoorzaamheid I (HCG I)

Tijdens het examen is het de bedoeling dat de handler en hond op een plezierige manier met elkaar omgaan. Het gebruik van voer en een speeltje is tijdens de oefeningen niet toegestaan. De hond dient een halsband of een tuigje om te hebben; andere hulpmiddelen of riemen zijn niet toegestaan. Voor de onderdelen 1 en 2 geldt dat er minimaal een voldoende gehaald moet worden om te slagen voor het examen. Voor de oefeningen 3 tot en met 7 geldt dat er maximaal 10 punten gehaald kunnen worden; er moet minimaal een 6 op elk onderdeel gehaald worden.

 

1.    Hond – hond omgang (goed, voldoende of onvoldoende)

Het gedrag van de hond moet rustig, vriendelijk of onverschillig zijn. Overmatig contact zoeken met andere honden of uitvallen, levert een onvoldoende op. Indien de hond andere honden hindert tijdens het uitvoeren van het examen, mag de combinatie niet verder deelnemen aan het examen.

 

2.    Mens – hond relatie (goed, voldoende of onvoldoende)

Gekeken wordt naar het contact en de samenwerking tussen handler en hond. Voorop staat dat de hond zoveel mogelijk ontspannen is en dat zowel handler als hond plezier uitstralen tijdens de oefeningen.

 

3.    2 Minuten liggen in zicht

De combinaties staan met een afstand van 3 meter naast elkaar. Op aanwijzing van de examinator legt de handler de hond op af en gaat 5 meter voor zijn hond staan. Er mogen maximaal 2 commando’s worden gegeven; af en blijf (of andere variaties om de hond duidelijk te maken dat hij moet liggen en op zijn plaats moet blijven). De tijd gaat lopen wanneer alle handlers 5 meter bij de hond vandaan zijn. Het is toegestaan om de hond aan een lijn van 5 meter vast te houden. Na twee minuten keren de handlers op aangeven van de examinator terug. De hond moet blijven liggen. De oefening eindigt pas indien de examinator aangeeft dat de oefening opgeheven mag worden. Puntenaftrek volgt indien er aan de hond extra commando’s worden gegeven. Dit geldt voor zowel verbale als non-verbale communicatie. De oefening is onvoldoende indien de hond gaat lopen of van positie wisselt.

 

4.    1 Minuut zitten in zicht

De combinaties staan met een afstand van 3 meter naast elkaar. Op aanwijzen van de examinator zet de handler de hond op zit en gaat 5 meter voor zijn hond staan. Er mogen maximaal 2 commando’s gegeven; zit en blijf (of andere variaties om de hond duidelijk te maken dat hij moet zitten en op zijn plaats moet blijven. De tijd gaat lopen wanneer alle handlers 5 meter bij de hond vandaan zijn. Het is toegestaan om de hond aan een lijn van 5 meter vast te houden. Na 1 minuut keren de handlers op aangeven van de examinator terug. De hond moet blijven zitten. De oefening eindigt pas indien de examinator aangeeft dat de oefening opgeheven mag worden. Puntenaftrek volgt indien er aan de hond extra commando’s worden gegeven. Dit geldt voor zowel verbale als non-verbale communicatie. De oefening is onvoldoende indien de hond gaat lopen of van positie wisselt.

 

5.    Volgen aan de lijn links en rechts

De hond volgt links en rechts – dit ter bepaling van de examinator –  in een vlot tempo naast de handler. Hierbij wordt rekening gehouden met het ras. De schouder van de hond bevindt zich naast het been van de handler. Er mag maximaal een honddikte tussen de hond en handler zijn.  De lijn dient slap te hangen. De examinator bepaalt de route van de combinatie; de opdrachten kunnen bestaan uit: voorwaarts, links- en rechtsomkeert en links- en rechtsaf. Tijdens het volgen mag er incidenteel gepraat worden tegen de hond ter aanmoediging. Er mag gedurende de oefening maximaal 3 keer een commando gegeven worden. De riem mag in beider handen vastgehouden worden. Aftrek van punten volgt indien de hond meer dan 3 keer snuffelt, de riem strak komt te staan, de hond te vaak uit positie is en/of geen contact heeft met de handler.

 

6.    Volgen aan de lijn met afleiding

De hond volgt links en rechts – dit ter bepaling van de examinator –  in een vlot tempo naast de handler. Hierbij wordt rekening gehouden met het ras. De schouder van de hond bevindt zich naast het been van de handler. Er mag maximaal een honddikte tussen de hond en handler zijn.  De lijn dient slap te hangen. De examinator bepaalt de route van de combinatie; de opdrachten kunnen bestaan uit: voorwaarts, links- en rechtsomkeert en links- en rechtsaf.  Tijdens het volgen mag er incidenteel gepraat worden tegen de hond ter aanmoediging. Er mag gedurende de oefening maximaal 3 keer een commando gegeven worden. Als afleiding kunnen worden ingezet: andere honden, voer of een speeltje. De riem mag in beider handen vastgehouden worden. Aftrek van punten volgt indien de hond meer dan 3 keer snuffelt, de riem strak komt te staan, de hond te vaak uit positie is en/of geen contact heeft met de handler.

 

7.    Hier komen

De hond wordt door de examinator op een daartoe aangewezen plaats door de handler neergezet. De handler maakt op het signaal van de examinator de riem los en loopt 10 meter bij de hond vandaan. Wanneer de examinator aangeeft dat de hond geroepen kan worden, roept de handler maximaal 1 keer zijn hond. Daarna geeft de examinator aan of de hond voor- of achterlangs aan de voet moet.

 

HC Chimié Gehoorzaamheid II (HCG II)

1.    Hond – hond omgang

2.    Mens – hond relatie

3.    2 Minuten liggen uit zicht

4.    1 Minuut zitten uit zicht

5.    Los volgen

6.    Los volgen aan de lijn met afleiding

7.    Komen op bevel met onderweg 1 x af

8.    Volgen – onderweg af, sta, zit in rechte lijn

 

HC Chimié Gehoorzaamheid III (HCG III)

1.    Hond – hond omgang

2.    Mens – hond relatie

3.    Af en blijf met afleiding

4.    Komen op bevel en onderweg 3 x af

5.    Appel op afstand: zit, af en sta (10 meter)

6.    Apporteren

7.    Terugsturen naar de plaats

8.    Volgen – onderweg af, sta, zit terwijl handler parcours loopt en de hond aansluit